ΝΕΑ

24
ΝΟΕ 2016

Την προεδρία του CERG αναλαμβάνει η ΥΠΑ

Την προεδρία του CERG αναλαμβάνει η ΥΠΑ
23
ΝΟΕ 2016

Eκπρόσωπος της ΥΠΑ στην Επιτροπή Αεροναυτιλίας του ICAO

Eκπρόσωπος της ΥΠΑ στην Επιτροπή Αεροναυτιλίας του ICAO
15
ΝΟΕ 2016

Αεροπορική κίνηση Οκτωβρίου και δεκάμηνο του 2016

Αεροπορική κίνηση Οκτωβρίου και δεκάμηνο του 2016
13
ΟΚΤ 2016

Αεροπορική κίνηση Σεπτεμβρίου και εννιαμήνου 2016

Αεροπορική κίνηση Σεπτεμβρίου και εννιαμήνου 2016
05
ΟΚΤ 2016

Κανονισμός «Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ» από την ΥΠΑ

Κανονισμός «Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών – ΣμηΕΑ» από την ΥΠΑ