ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

29
ΔΕΚ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 59/2022

Για την προμήθεια υλικού επέκτσης συστήματος (backup)  και αποθήκευσης δεδομένων της κεντρικής υποδομής  πληροφορικής της ΥΠΑ.
14
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Μόνωσης δώματος κτιρίου Αεροσταθμού και λοιπές εργασίες στον Κρατικό Αερολιμένα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ΄»
22
ΔΕΚ 2021

ΙCAO ACTION PLAN FOR AVIATION CO2 EMISSIONS REDUCTION

ΙCAO  action plan for aviation CO2 emissions reduction 
16
ΣΕΠ 2021

Ανακοίνωση

Αναβάθμιση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO (ICAO CAEP)