ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση διακήρυξης.

Ανακοίνωση διακήρυξης για την «Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών αναφορικά με τη συντήρηση-επισκευή του μηχανικού εξοπλισμού της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας».
 
10
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση πρόσκλησης για διαβούλευση.

Ανακοίνωση πρόσκλησης για διαβούλευση για την τροποποίηση της Αερολιμενικής διάταξης 4.
07
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση Διακήρυξης.

Ανακοίνωση Διακήρυξης για την προμήθεια πεντακοσίων(500) ασφαλών διατάξεων Δημιουργίας υπογραφής (Α.Δ.Δ.Υ).
05
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση Διακήρυξης.

Ανακοίνωση διακήρυξης για την ανάδειξη αναδόχου για την «Επισκευή κεραίας SMR του συστήματος A-SMGCS Θεσ/κης». 
03
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση Διακήρυξης Περίφραξης, συντήρησης περιφερειακού δρόμου και εγκατάστασης προκατασκευασμένων οικίσκων και ιστών στη θέση «ΥΨΑΡΙΟ» Θάσου..

Περίφραξη, συντήρηση περιφερειακού δρόμου και εγκατάσταση προκατασκευασμένων οικίσκων και ιστών στη θέση «ΥΨΑΡΙΟ» Θάσου.