ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

04
ΣΕΠ 2020

Ανακοίνωση Διακήρυξης 06/2020.

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των υποσταθμών μέσης τάσης των Κρατικών Αερολιμένων και Οργανικών Μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για τα έτη 2020-2022.
02
ΣΕΠ 2020

Ανακοίνωση Διακήρυξης 10/2020.

Για την προμήθεια μπαταριών νιπτήρα με φωτοκύτταρο για τις εγκαταστάσεις των οργανικών μονάδων ΥΠΑ.......
27
ΜΑΙ 2020

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό που αφορά στη παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.

10
ΑΠΡ 2020

Ανακοίνωση.

COVID-19 Δ/ση Πτητικών Προτύπων, Χρήση Εξαίρεσης για Παράταση ΠΕΑ (ARC).

01
ΑΠΡ 2020

Ανακοίνωση.

COVID-19 Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων.Εξαιρέσεις εφαρμογής (ΕΚ) ΥΠΑ
12 next