ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

02
ΔΕΚ 2020

Ανακοίνωση.

Στην κατηγορία πληροφοριακά δελτία/τεχνικές οδηγίες του τομέα "Αδειοδότηση και Εκπαίδευση" της παρούσης ιστοσελίδας θα βρείτε πληροφορίες και οδηγίες με τις οποίες περιγράφονται οι λόγοι υποχρεωτικής αποχής από την εργασία όσων  τα καθήκοντα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ασφάλεια των πτήσεων.

30
ΝΟΕ 2020

Ανακοίνωση Διακήρυξης 26/2020.

Για την προμήθεια μελανιών /toner  για τις οργανικές μονάδες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
30
ΝΟΕ 2020

Ανακοίνωση Διακήρυξης 27/2020.

Για την ανάδειξη αναδόχου  των υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, εγκαταστάσεων και επιφανειών  των Κρατικών αερολιμένων Ιωαννίνων, Μήλου, και του Δημοτικού αερολιμένα Σητείας........
30
ΝΟΕ 2020

Ανακοίνωση Διακήρυξης 35/2020.

Για την παροχή εξωτερικών υπηρεσιών προστασίας και πρόληψης-ΕΞΥΠΠ- ήτοι, Τεχνικού ασφαλείας  (ΤΑ) και Ιατρού εργασίας (ΙΕ), για όλο το προσωπικό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και για τα έτη  2021 και 2022.
27
ΝΟΕ 2020

Ανακοίνωση.

Εξυπηρέτηση του κοινού.