ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

24
ΔΕΚ 2019

Ανακοίνωση Διακήρυξης 32/2019.

Προμήθεια πολυμηχανημάτων εκτύπωσης συμπεριλαμβανομένου του κόστους των ανταλλακτικών (με την εργασία επισκευής βλάβης) για διάστημα τριών(3) ετών καθώς και του κόστους των αναλωσίμων για διάστημα ενός (1) έτους.
20
ΔΕΚ 2019

Ανακοίνωση.

Για την παροχή υπηρεσιών και προμήθειες ειδών αναφορικά με την πυροπροστασία και εν γένει ασφάλεια των εργαζομένων και εγκαταστάσεων της ΥΠΑ.
20
ΔΕΚ 2019

Ανακοίνωση.

Για την προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών - εξαρτημάτων για την άρση βλαβών μονάδων συστημάτων αεροναυτιλίας καθώς και υλικών για κάλυψη λειτουργικών αναγκών εργαστηρίων αερολιμένων.
18
ΔΕΚ 2019

Ανακοίνωση.

Για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ στο νομό Αττικής.
17
ΔΕΚ 2019

Ανακοίνωση.

Για την εξωτερική τοιχοποιία στο χώρο διακίνησης αποσκευών και επισκευή μεταλλικού στεγάστρου εισόδου και διαφώτιστων στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων Α.ΩΝΑΣΗΣ.
123 next