ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

24
ΜΑΙ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης

Για την προμήθεια  και εγκατάσταση πέντε(5) συνεγκαταστημένων συστημάτων επιτήρησης (PSR/MSSR MODE S EHS)  τέσσερα (4) TAR και ενός(1) En route και δύο(2) συστημάτων MSSR (EHS)MODE-S διαδρομής (En route)  για την κάλυψη υπηρεσιών αεροναυτιλίας.
23
ΜΑΙ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 09/2022

Για την προμήθεια ανταλλακτικών- εξαρτημάτων  για την επισκευή συσκευών  και την αποκατάσταση της λειτουργίας τηλεπικοινωνιακών συστημάτων........
12
ΜΑΙ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 08/2022

Για την παροχή υπηρεσιών αναβάθμισης-πιστοποίησης ταινιοζυγών των περιφερειακών αεροδρομίων της ΥΠΑ.
04
ΜΑΙ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 03/22

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης στις εγκαταστάσεις της ΥΠΑ στην περιοχή Βάρης – Κορωπίου για τα έτη 2022 και 2023, με δικαίωμα μονομερούς παράτασης έως και ενός (1) έτους...... 
22
ΔΕΚ 2021

ΙCAO ACTION PLAN FOR AVIATION CO2 EMISSIONS REDUCTION

ΙCAO  action plan for aviation CO2 emissions reduction 
12 next