ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

30
ΜΑΙ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 11/2023

Για την προμήθεια συσκευών αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS), συσσωρευτών UPS και συσσωρευτών Η/Ζ, για τα έτη 2023 και 2024.
22
ΔΕΚ 2021

ΙCAO ACTION PLAN FOR AVIATION CO2 EMISSIONS REDUCTION

ΙCAO  action plan for aviation CO2 emissions reduction 
16
ΣΕΠ 2021

Ανακοίνωση

Αναβάθμιση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO (ICAO CAEP)