ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

11
ΙΟΥΝ 2024

Ανακοίνωση Διακήρυξης 08/2024

Για την προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) αντλιών θερμότητας αέρος /νερού στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου
03
ΙΟΥΝ 2024

Ανακοίνωση Διακήρυξης 05/2024

Για την παροχή υπηρεσιών υποστέγου συντήρησης των πτητικών μέσων της ΥΠΑ/ΜΠΜ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι εξαντλήσεως του ποσού.
03
ΙΟΥΝ 2024

Ανακοίνωση Διακήρυξης 06/2024

Για την   Προμήθεια  καυσίμων κίνησης του Κρατικού Αερ/να Ηρακλείου (ΚΑΗΚ) 
01
ΦΕΒ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣμηΕΑ (Drone)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣμηΕΑ (Drone)
21
ΔΕΚ 2023

Φόρμα κοινοποίησης στοιχείων πτήσης ΣμηΕΑ Drone flight notification form

Φόρμα κοινοποίησης στοιχείων πτήσης ΣμηΕΑ
Drone flight notification form
12 next