ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13
ΙΟΥΝ 2019

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση για ΠΜΔ με θέμα "παροχή υπηρεσιών συμβούλου εφαρμογής ασφαλείας ποιότητα και προστασίας της ΥΠΑ".
12
ΙΟΥΝ 2019

Ανακοίνωση Διακήρυξης.

Hλεκτρονικός ανοιχτός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την προμήθεια μερών και εξαρτημάτων διαφόρων οχημάτων, ελαστικών ελαφράς και βαρέας χρήσης με παράδοση και τοποθέτησης αυτών στους Αερολιμένες και  φίλτρων ελαίου, βενζίνης, αέρα για τις ανάγκες της ετήσιας προληπτικής συντήρησης έτους 2018 που προορίζεται για τους Τομείς των Πυροσβεστικών, ειδικών, επιβατικών οχημάτων.
 
10
ΙΟΥΝ 2019

Ανακοίνωση Διακήρυξης.

Προμήθεια και εγκατάσταση μιας(1) αντλίας θερμότητας αέρος-νερού  σε αντικατάσταση υφιστάμενης μονάδας ψύκτη στον Κρατικό Αερολιμένα Κυθήρων,
"Αλέξανδρος Αριστοτέλους Ωνάσης".
10
ΙΟΥΝ 2019

Ανακοίνωση Προκήρυξης διαγωνισμού.

Προκήρυξη  διαγωνισμού για ανάδειξη συμβούλου παροχής υπηρεσιών , εφαρμογής ασφαλείας, ποιότητας και προστασίας της ΥΠΑ. 
07
ΙΟΥΝ 2019

Ανακοίνωση Διακήρυξης.

Για την προμήθεια : α) Μονάδων μετατροπής διεπαφών αναλογικών κυκλωμάτων επικοινωνιών φωνής σε διεπαφές VoIP για το ΚΕΠΑΘΜ β) Συστήματος μετατροπής πρωτοκόλλων αναλογικών κυκλωμάτων επικοινωνιών φωνής σε VoIP για τον Αερολιμένα Κω.