ΝΕΑ

08
ΔΕΚ 2016

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Αεροπορίας

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Πολιτικής Αεροπορίας
24
ΝΟΕ 2016

Την προεδρία του CERG αναλαμβάνει η ΥΠΑ

Την προεδρία του CERG αναλαμβάνει η ΥΠΑ
23
ΝΟΕ 2016

Eκπρόσωπος της ΥΠΑ στην Επιτροπή Αεροναυτιλίας του ICAO

Eκπρόσωπος της ΥΠΑ στην Επιτροπή Αεροναυτιλίας του ICAO
15
ΝΟΕ 2016

Αεροπορική κίνηση Οκτωβρίου και δεκάμηνο του 2016

Αεροπορική κίνηση Οκτωβρίου και δεκάμηνο του 2016
13
ΟΚΤ 2016

Αεροπορική κίνηση Σεπτεμβρίου και εννιαμήνου 2016

Αεροπορική κίνηση Σεπτεμβρίου και εννιαμήνου 2016