05
ΑΠΡ 2024

Συμμετοχή ΥΠΑ στο AIRSPACE WORLD 2024

                            
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                     


                                                                                                                                                                Ελληνικό, 05/04/2024Συμμετοχή ΥΠΑ στο AIRSPACE WORLD 2024

H ΥΠΑ συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του AIRSPACE WORLD 2024, που  διοργανώθηκε από την CANSO στην Γενεύη από τις 19 έως τις 21 Μαρτίου 2024 και στο οποίο συμμετείχαν 170 εταιρείες, επιδεικνύοντας τις πλέον πρόσφατες εξελίξεις στην τεχνολογία και τα προϊόντα που σχετίζονται με τη διαχείριση της εναέριας κυκλοφορίας. Κατά τη διάρκεια των τριήμερων εργασιών διενεργήθηκαν συνολικά 135 ομιλίες.
Η ΥΠΑ, σε συνεργασία με τον ΑΙΑ και την DFS, παρουσίασε το έργο της αναδιοργάνωσης της Τερματικής Περιοχής Αθηνών και του σχεδιασμού διαδικασιών PBN στην υφιστάμενη και τη νέα περιοχή. Η παρουσίαση είχε τίτλο «DAS’ Mandate to Unleash the Inherent Capacity at Athens Eleftherios Venizelos Airport,» και έλαβε χώρα στο  FUTURE SKIES THEATRE.