ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

17
ΙΟΥΛ 2024

Ανακοίνωση Διακήρυξης 17/2024

Υπηρεσίας μετασκευής σε φορτηγό και αλλαγής χρήσης και δασμολογικής κλάσης, του με στοιχεία KY-ME-405 διαγραμμιστικού οχήματος της ΥΠΑ/Δ ΤΣ.
15
ΙΟΥΛ 2024

Ανακοίνωση Διακήρυξης 13/2024

Για την παροχή υπηρεσιών, αναφορικά με την Εργοστασιακή επισκευή των ανταλλακτικών μονάδων των Συστημάτων Επιτήρησης PSR/MSSR της εταιρείας SELEX-LEONARDO (στις θέσεις Ηράκλειο, Κέρκυρα, Ρόδο).
15
ΙΟΥΛ 2024

Ανακοίνωση Διακήρυξης 16/2024

Για την για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κτιριακών/παγίων εγκαταστάσεων της ΥΠΑ και ειδικότερα (α) επισκευής του κτιρίου τηλεπικοινωνιακού σταθμού Ακαρνανικών..................................................
01
ΙΟΥΛ 2024

Ανακοίνωση Διακήρυξης 11/2024

Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασία από έκνομες ενέργειες στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Γενικής Αεροπορίας Πάχης Μεγάρων (ΜΕΓΑΠ)
21
ΙΟΥΝ 2024

Ανακοίνωση Διακήρυξης 09 /2024

Για την προμήθεια αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, αναφορικά με την αναβάθμιση, επισκευή και συντήρηση των εγκαταστάσεων κλιματισμού του Κρατικού Αερολιμένα Καρπάθου (ΚΑΚΠ).
12 next