ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23
ΙΟΥΝ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 13/22

Για την προμήθεια  είκοσι ενός ( 21 ) τερακίνητων(SUV)  αυτοκινήτων καθώς και δέκα οκτώ (18)  διπλοκάμπινων  ημιφορτηγών(PICK UP).
22
ΙΟΥΝ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 25/22

Παροχή Υπηρεσίας από τρίτους, αναφορικά με την άμεση εναέρια μεταφοράς σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης προσωπικού της ΥΠΑ, χρονικής διάρκειας τριών (3) ετών.
21
ΙΟΥΝ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 17/22

Για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών καθαρισμού χώρων, εγκαταστάσεων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων ΑΣΤΥΠΑΛΑΙΑΣ, ΙΚΑΡΙΑΣ, ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ
17
ΙΟΥΝ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 19/22

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης , ελέγχου, πιστοποίησης και επισκευής των ανελκυστήρων και κυλιόμενων κλιμάκων, σε (14) Κρατικούς Αερολιμένες και Οργανικές Μονάδες της ΥΠΑ......
06
ΙΟΥΝ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 12/2022

Για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης  των υποσταθμών μέσης τάσης  των κρατικών αερολιμένων και οργανικών μονάδων της ΥΠΑ.
12 next