ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

20
ΟΚΤ 2021

Ανακοίνωση

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με αντικείμενο την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών λογιστικής και διαχειριστικού ελέγχου για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
14
ΟΚΤ 2021

Ανακοίνωση Πρόσκλησης.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατανομή μεταφορικών δικαιωμάτων σε κοινοτικούς αερομεταφορείς για εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών προς/από χώρες εκτός Ε.Ε.
27
ΣΕΠ 2021

Ανακοίνωση Διακήρυξης 07/2021

Παροχή υπηρεσιών ασφάλειας αεροµεταφορών στον Κρατικό Αερολιµένα Ηρακλείου "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ".........
16
ΣΕΠ 2021

Ανακοίνωση

Αναβάθμιση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στην Επιτροπή για την Προστασία του Περιβάλλοντος στην Αεροπορία του ICAO (ICAO CAEP)
02
ΔΕΚ 2020

Ανακοίνωση.

Για την διασφάλιση της ασφάλειας των πτήσεων.
Στην κατηγορία πληροφοριακά δελτία/τεχνικές οδηγίες του τομέα "Αδειοδότηση και Εκπαίδευση" της παρούσης ιστοσελίδας θα βρείτε πληροφορίες και οδηγίες με τις οποίες περιγράφονται οι λόγοι υποχρεωτικής αποχής από την εργασία όσων  τα καθήκοντα σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την ασφάλεια των πτήσεων.

12 next