ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

05
ΑΠΡ 2024

Ανακοίνωση-πρόσκληση.

Προμήθεια και εγκατάσταση Συστημάτων Αεροναυτιλίας  για τον νέο Διεθνή Αερολιμένα Ηρακλείου (ΔΑΗΚ).
01
ΦΕΒ 2024

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣμηΕΑ (Drone)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣμηΕΑ (Drone)
21
ΔΕΚ 2023

Φόρμα κοινοποίησης στοιχείων πτήσης ΣμηΕΑ Drone flight notification form

Φόρμα κοινοποίησης στοιχείων πτήσης ΣμηΕΑ
Drone flight notification form