ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση

Για την πρόθεση δημοπράτησης του έργου : «Μετεγκατάσταση ανεμομέτρου και ανεμουρίου από υφιστάμενη θέση, στο άκρο 32 του Δημοτικού Αερολιμένα Λέρου»  
23
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 35/2022

Για την προμήθεια-ανανέωση  αδειών χρήσης & συντήρησης των υποδομών  προστασίας και ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής ΥΠΑ.
18
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 54/2022

Για τη σύναψη σύμβασης προμήθειας υλικών επισκευής, συντήρησης και τροποποίησης των μεταφορικών ταινιών των εγκαταστάσεων Αερολιμένων διαχείρισης ΥΠΑ.
15
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 50/2022

Για την επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, σε οργανικές μονάδες της ΥΠΑ 
14
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση

Για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Μόνωσης δώματος κτιρίου Αεροσταθμού και λοιπές εργασίες στον Κρατικό Αερολιμένα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΄ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ΄»
123 next