ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

30
ΔΕΚ 2023

Ανακοίνωση Περίληψης Διακήρυξης

«Αντικατάσταση ιστών φωτισμού δαπέδου στάθμευσης αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Καρπάθου ΚΑΚΠ»
28
ΝΟΕ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 40/2023

Για την εργοστασιακή επισκευή ανταλλακτικών μονάδων των συστημάτων πλοήγησης αεροναυτιλίας.
27
ΝΟΕ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 28/2023

Προμήθεια   εξαρτημάτων, για την συντήρηση και την επισκευή των εδρών των ΕΕΚ και των ψηφιακών αποτυπωτών ομιλίας του ΚΕΠΑΘΜ
24
ΝΟΕ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 38/2023

Προμήθεια λιπαντικών.
13
ΝΟΕ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 32/2023

Για την προμήθεια υλικού (hardware) για την κάλυψη των αναγκών πληροφορικής ΥΠΑ.
123 next