ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

12
ΣΕΠ 2019

Ανακοίνωση.

Για την προμήθεια ηλεκτρονικών ανταλλακτικών και συσκευών πληροφορικής και δικτύωσης, ειδικών συστημάτων αεροναυτιλίας. 
19
ΑΥΓ 2019

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση σχετικά με τη διακήρυξη  ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας - τιμής, για την προμήθεια «Ηλεκτρονικών Συσκευών Ανίχνευσης Εκρηκτικών (Explosive Trace Detector)».
08
ΑΥΓ 2019

Ανακοίνωση Διακήρυξης.

Για την προμήθεια Ηλεκτρονικών συσκευών ανίχνευσης εκρηκτικών (Explosive Trace Detector).
07
ΑΥΓ 2019

Ανακοίνωση Διακήρυξης.

Για την προμήθεια χαρτικών ειδών και ειδών γραφείου των οργανικών μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.
13
ΜΑΙ 2019

Ανακοίνωση της ΥΠΑ – Διεύθυνση AIS

Οι συνδρομητές του Hellas AIP οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν διαδικτυακή λήψη του CD (ISO) του AIP Greece με Effective Date 20 JUN 2019, μπορούν να στείλουν το αίτημά τους με email.
 
123 next