ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

13
ΔΕΚ 2019

Ανακοίνωση.

Για την προμήθεια εκατόν έξι (106) φιαλών μεταφερόμενων αναπνευστικών συσκευών και κλείστρων αυτών.
03
ΔΕΚ 2019

Ανακοίνωση.

Για την προμήθεια υλικών (συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησης) για την αποκατάσταση του δικτύου σωληνώσεων fan coil Δ΄ κτιρίου ισογείου και Α΄ ορόφου του κέντρου ελέγχου περιοχής στο Ελληνικό Αττικής.
29
ΝΟΕ 2019

Ανακοίνωση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατανομή μεταφορικών δικαιωμάτων σε κοινοτικούς αερομεταφορείς για εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών προς/από χώρες εκτός ΕΕ.
 
22
ΝΟΕ 2019

Ανακοίνωση.

Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου "Κατασκευή υποδομών για τη λειτουργία δορυφορικού συστήματος EGNOS v3 στον τηλεπικοινωνιακό σταθμό Κρεβατίου της ΥΠΑ".
12
ΝΟΕ 2019

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για την προμήθεια ψυκτικών συγκροτημάτων.
123 next