29
ΔΕΚ 2016

Ανακοίνωση για χρήστες ΣμηΕΑ


Ανακοίνωση για χρήστες  ΣμηΕΑ


Η εφαρμογή του Πληροφοριακού Συστήματος υποστήριξης του κανονισμού πτήσεων για τα Συστήματα μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών (ΣμηΕΑ-UAS) είναι υπό κατασκευή. 
Oι ενδιαφερόμενοι για χορήγηση αδείας εκπαιδευτικών κέντρων ΣμηΕΑ μπορούν να υποβάλουν τα αιτήματα τους στo email: d2d@hcaa.gr από 01 Ιανουαρίου 2017.