01
ΙΟΥΛ 2024

Ανακοίνωση Διακήρυξης 11/2024

Για την παροχή υπηρεσιών φύλαξης και προστασία από έκνομες ενέργειες στη Μονάδα Εξυπηρέτησης Γενικής Αεροπορίας Πάχης Μεγάρων (ΜΕΓΑΠ)