25
ΣΕΠ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 21/2023

Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού συναφούς υλικού για τις ανάγκες των Αερολιμένων και λοιπών Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.