17
ΝΟΕ 2020

Ανακοίνωση.

Για την επιλογή αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας αερομεταφορών στον Κρατικό Αερολιμένα Ηρακλείου.....