ΝΕΑ

16
ΦΕΒ 2023

Συνεδρίαση στην Βουλή για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού

Συνεδρίαση στην Βουλή για την ανάπτυξη του αεροπορικού τουρισμού
15
ΦΕΒ 2023

H επιβατική κίνηση Ιανουαρίου 2023 ξεπέρασε τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και του 2019.

H επιβατική κίνηση Ιανουαρίου 2023 ξεπέρασε τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και του 2019.
01
ΦΕΒ 2023

Παράταση NOTAM με τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα των ταξιδιωτών από την Κίνα.

Παράταση NOTAM με τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα των ταξιδιωτών από την Κίνα.
24
ΙΑΝ 2023

Οι πτήσεις του 2022 ξεπέρασαν οριακά +0,6% την αεροπορική κίνηση του 2019.

Οι πτήσεις του 2022 ξεπέρασαν οριακά +0,6% την αεροπορική κίνηση του 2019.
16
ΙΑΝ 2023

Αεροπορική οδηγία με τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα των ταξιδιωτών από την Κίνα.

Αεροπορική οδηγία με τις προϋποθέσεις εισόδου στην Ελλάδα των ταξιδιωτών από την Κίνα.