28
ΦΕΒ 2014

Χορήγηση AOC με νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό

Η Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων της ΥΠΑ σας εφιστά την προσοχή στα εξής:  

  
Από 1 Μάρτη 2014 δεν θα γίνονται πλέον δεκτά αιτήματα για χορήγηση νέου AOC σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Νο 859/2008  (EU-OPS). 
  
Από την ημερομηνία αυτή και στο εξής αιτήματα για χορήγηση νέουAOC θα γίνονται δεκτά μόνο σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Νο 965/2012. 
  
Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης 

Κ. Σφακιανάκης