29
ΑΠΡ 2015

Ανακοίνωση για τα Πιστοποιητικά αναγνώρισης                                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   

 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει ότι Πιστοποιητικά Αναγνώρισης, τα οποία έχουν εκδοθεί από τον Φορέα Εκπαίδευσης στην Τεχνική Συντήρηση «Hellenic Aviation Training Academy (HATA), EL.147.0007», δεν γίνονται πλέον δεκτά.  Εξαίρεση μπορεί να δοθεί εάν κάτοχος Πιστοποιητικού Αναγνώρισης, το οποίο έχει εκδοθεί από τον φορέα HATA, υποβάλει στην ΥΠΑ αποδεικτικά στοιχεία, ότι το συγκεκριμένο πιστοποιητικό εκδόθηκε μετά από ολοκληρωμένη εκπαίδευση (όχι tutorial) στο σχετικό γνωστικό αντικείμενο.
 
Για να δείτε τη σχετική Απόφαση του Διοικητή της ΥΠΑ,  πατήστε εδώ