15
ΜΑΙ 2017

Καθορισμός παραβόλων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - ΣμηΕΑ

Καθορισμός παραβόλων Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών - ΣμηΕΑ    (Unmanned  Aircraft Systems - UAS).                                                                               Α Π Ο Φ Α Σ Η