ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

06
ΙΟΥΛ 2020

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση Διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υλικών ανταλλακτικών-εξαρτημάτων για την άρση βλαβών των συστημάτων αερεπίγειων επικοινωνιών του ΚΕΠΑΘΜ.
01
ΙΟΥΛ 2020

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση εκπόνησης μελέτης πυροπροστασίας για το κτήριο του ΚΕΠΑΘΜ.
27
ΜΑΙ 2020

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό που αφορά στη παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.

10
ΑΠΡ 2020

Ανακοίνωση.

COVID-19 Δ/ση Πτητικών Προτύπων, Χρήση Εξαίρεσης για Παράταση ΠΕΑ (ARC).

01
ΑΠΡ 2020

Ανακοίνωση.

COVID-19 Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων.Εξαιρέσεις εφαρμογής (ΕΚ) ΥΠΑ
123 next