30
ΜΑΙ 2018

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού σε ευρώ, για την ανάδειξη καθαρισμού χώρων και επιφανειών των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ στο νομό Αττικής.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο