20
ΑΠΡ 2018

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού σε Ευρώ, για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την μεταφορά - μετεγκατάσταση των μονάδων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) εντός του νομού Αττικής.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο