19
ΔΕΚ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 56/2022

Παροχή υπηρεσιών και προμήθειες αναφορικά με την πυροπροστασία και εν γένει ασφάλεια των εργαζομένων και των εγκαταστάσεων της ΥΠΑ.