13
ΙΑΝ 2023

Ανακοίνωση

         
                                                                                                                        ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας πληροφορούμε ότι ο χρόνος υποβολής των παρατηρήσεων που ίσχυε έως 9/1/2023, επί των αναρτηθέντων τεχνικών προδιαγραφών της Τετάρτης 14/12/2022,για τη προμήθεια & εγκατάσταση ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΠΥΡΓΟΥ & ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ (TOWER & APPROACH SIMULATORS) για τον νέο ΔΙΕΘΝΗ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΔΑΗΚ) ,  παρατείνεται μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2023

                                                   
                                                                                   Αν. Προϊστάμενος της Διεύθυνσης

                                                                                          Απόστολος Καραγεωργίου.