10
ΑΥΓ 2015

ΥΠΑ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ 2015

                                                                                                                                                                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 

ΥΠΑ-ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΤΑΜΗΝΟΥ 2015
 
*26,5 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το επτάμηνο του 2015 στα αεροδρόμια, αύξηση +12,5% σε σχέση με το  2014
*Αύξηση +7,7% στο σύνολο των πτήσεων το επτάμηνο του 2015
 
Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το επτάμηνο του 2015 προκύπτουν τα εξής :
 
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια έφθασε τις 243.321 χιλιάδες (από τις οποίες 105.644 εσωτερικού και 137.677 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση +7,7% (+10,7% στις πτήσεις εσωτερικού και +5,5% στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα του 2014 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 226.000 χιλιάδες πτήσεις.
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το επτάμηνο του 2015 έφθασε τα 26,5 εκατομμύρια παρουσιάζοντας αύξηση +12,5% σε σχέση με τον αντίστοιχο διάστημα του 2014 όπου είχαν διακινηθεί 23,5 εκατομμύρια επιβάτες.
 
              ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )              ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )
7ΜΗΝΟ ΄14 :        226.000 χιλιάδες                                  23,595.766 εκατομμύρια
7ΜΗΝΟ ΄15 :        243.321 χιλιάδες                                  26,555.664 εκατομμύρια
ΜΕΤΑΒΟΛΗ :        +7,7%                                                      + 12,5%
 
*Αύξηση +12,75% στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Ιούλιο του 2015
 
Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Ιούλιο του 2015 προκύπτουν τα εξής : 
 
Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 7,7 εκατομμύρια επιβάτες τον Ιούλιο του 2015, η αύξηση (επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού) έφτασε το +12,75%. Συγκριμένα το ποσοστό αύξησης για τους επιβάτες εσωτερικού έφτασε το +20,65%, ενώ το ποσοστό αύξησης για τους επιβάτες εξωτερικού έφτασε το +4,85%.
 
*Στα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας  καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Ιούλιο του 2015
Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Ρόδου, Θεσσαλονίκης και Κέρκυρας  σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Ιούλιο.
 
 
Α/Δ                                ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΙΟΥΛΙΟΥ 2015
*ΑΘΗΝΑ                       2,14 εκατομμύρια επιβάτες
*ΗΡΑΚΛΕΙΟ                   1,15 εκατομμύρια επιβάτες
*ΡΟΔΟΣ                           889 χιλιάδες επιβάτες
*ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ             656  χιλιάδες επιβάτες
*ΚΕΡΚΥΡΑ                        516 χιλιάδες επιβάτες
 
 
 
 
 
Γραφείο Τύπου ΥΠΑ
τηλ: 210 8916106
        210 8916131
e-mail: gr.typou@hcaa.gr