11
ΙΟΥΝ 2024

Σε επιχειρησιακή εφαρμογή οι διαδικασίες πλοήγησης αεροσκαφών μέσω Δορυφόρων


                             
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                    
                                                                                                                                                            Ελληνικό, 11/06/2024

                                                                                                              ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΥΠΑ: Σε επιχειρησιακή εφαρμογή οι διαδικασίες πλοήγησης αεροσκαφών μέσω Δορυφόρων
 
H ΥΠΑ, ο  Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, το  EUROCONTROL, η DFS, η AEGEAN AIRLINES και η SKY EXPRESS συνεργάζονται στο έργο 22-EU-TG-ATHENIAN, το οποίο χρηματοδοτείται από  την Ε.Ε., για τη βελτίωση της Τερματικής Περιοχής του «Ελ. Βενιζέλος» και των σχετικών διαδικασιών.
 
Ειδικότερα, η εκπόνηση και υιοθέτηση διαδικασιών Performance Based Navigation (PBN) έχει σημαντικό πλεονέκτημα καθότι εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία του αεροδρομίου, ακόμη κι αν τα ραδιοβοηθήματα είναι εκτός λειτουργίας, δεδομένου ότι οι PBN βασίζονται σε σήματα δορυφόρων. Έτσι, εξασφαλίζονται σημαντικά πλεονεκτήματα στην ασφάλεια, τη μείωση των καθυστερήσεων, αλλά και την ακρίβεια τήρησης των προβλεπόμενων ιχνών αεροσκαφών για την αποφυγή ηχορύπανσης.
 
Η πρώτη φάση του έργου ολοκληρώθηκε με την έκδοση συνολικά 78 νέων διαδικασιών PBN για την υφιστάμενη Τερματική Περιοχή του Ελ. Βενιζέλος, αφού ελέγχθηκαν και επικυρώθηκαν από αέρος από τη Μονάδα Πτητικών Μέσων της ΥΠΑ. Η δεύτερη φάση του έργου, που έχει ξεκινήσει, θα ολοκληρωθεί τον Φεβρουάριο του 2027 και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
 
•          Σχεδιασμό της νέας Τερματικής Περιοχής Αθηνών ώστε να καλύπτει τις μελλοντικές ανάγκες ανάπτυξης του αεροδρομίου σε ορίζοντα 40ετίας, να μειώνει τις καθυστερήσεις στην εναέρια κυκλοφορία και να έχει θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
•          Σχεδιασμό των νέων σχετικών PBN διαδικασιών για τη νέα Τερματική Περιοχή.
•          Εκπαίδευση στην πράξη Σχεδιαστών Ενόργανων Διαδικασιών προκειμένου η ΥΠΑ να επεκτείνει την τεχνογνωσία της σε αυτό το αντικείμενο.
 
Στόχος της ΥΠΑ είναι οι συγκεκριμένες διαδικασίες (ανάπτυξη PBN) να τεθούν σε επιχειρησιακή εφαρμογή και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της επικράτειας.