21
ΙΟΥΝ 2023

Άνοδος πτήσεων και διακίνησης επιβατών στα αεροδρόμια

                            
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                    
                                                                                                                                                                                   Ελληνικό, 21/06/2023 
 
  


                                                                                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Άνοδος πτήσεων και διακίνησης επιβατών στα αεροδρόμια 

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι, από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία Μαΐου 2023 και α΄ πενταμήνου του έτους, για  το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας μας, (Αεροδρόμιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ, 14 περιφερειακά αεροδρόμια διαχείρισης Fraport Greece), προκύπτει ότι καταγράφεται άνοδος στη διακίνηση επιβατών και των πτήσεων σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και του 2019.
 
Ο φετινός Μάιος κατέγραψε αύξηση διακίνησης επιβατών κατά +14,6% σε σύγκριση με το 2022 και κατά +16,6% σε σύγκριση με το 2019, καθώς το 2023 διακινήθηκαν 6.841.825 επιβάτες, το 2022 διακινήθηκαν 5.970.289 και το 2019 διακινήθηκαν 5.868.304. 
Ειδικότερα, για το πρώτο πεντάμηνο του έτους στην Ελλάδα (Ιανουάριος/Μάιος 2023) το σύνολο των διακινούμενων επιβατών στα αεροδρόμια, (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού), έφτασε τα 18.057.033, έναντι 14.067.021 το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και 16.298.548 επιβατών το 2019. Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, προκύπτει αύξηση επιβατικής κίνησης +28,4% σε σχέση με το 2022 και αύξηση +10,8% σε σχέση με το 2019.
 
Όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία για τις πτήσεις (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) Μαΐου 2023 πραγματοποιήθηκαν 52.139  πτήσεις, έναντι 51.870 το 2022 και 48.998 πτήσεων το 2019, με την αεροπορική κίνηση να σημειώνει αύξηση +0,5%, σε σύγκριση με το 2022 και αύξηση +7,5% σε σύγκριση με το 2019. Από τα στατιστικά στοιχεία πτήσεων για το πρώτο πεντάμηνο του έτους (Ιανουάριος/Μάιος 2023) προκύπτει ότι έγιναν 154.685 πτήσεις το 2023, έναντι 144.433 το 2022 και 147.662 πτήσεων το 2019, με την αεροπορική κίνηση α΄ πενταμήνου να σημειώνει άνοδο +7,1% σε σύγκριση με το 2022 και αύξηση +4,8% σε σύγκριση με το 2019.