09
ΙΟΥΝ 2022

Οδηγία προς Αεροναυτιλλομένους - Τήρηση Μέτρων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς


                            
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                    
                                                                                                                                                                      Ελληνικό, 09/6/2022
                                                                  
                                                                                                               ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Οδηγία προς Αεροναυτιλλομένους - Τήρηση Μέτρων σε περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς  

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, στο πλαίσιο διασφάλισης της εναέριας κυκλοφορίας και της απρόσκοπτης διεξαγωγής των επιχειρήσεων κατάσβεσης των εναέριων μέσων της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ενημερώνει ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώνονται κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς εκδίδονται και ισχύουν ΝΟΤΑΜ αποκλεισμού περιοχών, για το σύνολο της Πολιτικής Αεροπορίας στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να διεξάγονται απρόσκοπτα οι επιχειρήσεις αεροπυρόσβεσης και επιτήρησης.
Εφιστούμε την προσοχή στους αεροναυτιλλομένους, συμπεριλαμβανομένων και των χειριστών πτήσεων ΣμηΕΑ (Drones), για πιστή τήρηση των περιορισμών. Σε αντίθετη περίπτωση και λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων συνθηκών, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του Αεροπορικού Κώδικα και του Εθνικού Κανονισμού-Γενικού πλαισίου πτήσεων ΣμηΕΑ, αρθ.22 (ΦΕΚ Β’3152/30-9-2016).