23
ΑΠΡ 2024

Οδηγίες προς αεροναυτιλομένους για την αντιπυρική περίοδο 2024


                             
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                    

                                                                                                                                                                                       Ελληνικό, 23/04/2024

                                                                                                           ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
ΥΠΑ: Οδηγίες προς αεροναυτιλομένους για την αντιπυρική περίοδο 2024
 
Η ΥΠΑ, στο πλαίσιο διασφάλισης της εναέριας κυκλοφορίας και της απρόσκοπτης διεξαγωγής επιχειρήσεων των εναέριων μέσων της Πολιτικής Προστασίας, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των Ενόπλων Δυνάμεων, ενημερώνει ότι λόγω των έκτακτων συνθηκών που διαμορφώνονται κατά την εκδήλωση πυρκαγιάς ή λοιπών φυσικών καταστροφών, εκδίδονται και ισχύουν ΝΟΤΑΜ (αεροπορικές οδηγίες) αποκλεισμού περιοχών, για το σύνολο της Πολιτικής Αεροπορίας στις πληγείσες περιοχές, προκειμένου να διεξάγονται απρόσκοπτα και με ασφάλεια οι επιχειρήσεις επιτήρησης, αεροπυρόσβεσης, Έρευνας και Διάσωσης.
 
Εφιστούμε την προσοχή στους αεροναυτιλομένους, συμπεριλαμβανομένων και των πτήσεων ΣμηΕΑ (Drones), για πιστή τήρηση των περιορισμών. Σε αντίθετη περίπτωση, και λαμβανομένων υπόψη των έκτακτων συνθηκών, θα επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της κείμενης Εθνικής Νομοθεσίας (Αεροπορικός Κώδικας).
 
Υπενθυμίζουμε ότι η αντιπυρική περίοδος ισχύει για το χρονικό διάστημα από 1/5/2024 έως 31/10/2024. 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Υ.Π.Α