15
ΦΕΒ 2023

H επιβατική κίνηση Ιανουαρίου 2023 ξεπέρασε τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και του 2019.

                            
               ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
                   ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
                    


                                                         
                                                                                                                                                         Ελληνικό, 15/02/2023
 

                                                                                                       ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: H επιβατική κίνηση Ιανουαρίου 2023 ξεπέρασε τον αντίστοιχο μήνα του 2022 και του 2019.
 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ανακοινώνει ότι από τα προσωρινά στατιστικά στοιχεία Ιανουαρίου 2023 για  το σύνολο των αεροδρομίων της χώρας μας, (Αεροδρόμιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ, 14 περιφερειακά αεροδρόμια διαχείρισης Fraport Greece), προκύπτει ότι τον πρώτο μήνα του νέου έτους στην Ελλάδα το σύνολο των διακινούμενων επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια, (αφίξεις και αναχωρήσεις επιβατών εξωτερικού και εσωτερικού), έφτασε τα 2.202.735, έναντι 1.249.387 τον Ιανουάριο του 2022 και 2.135.674 επιβατών το 2019. Από τα ανωτέρω στατιστικά στοιχεία, προκύπτει αύξηση επιβατικής κίνησης  +76,3% σε σχέση με το 2022 και αύξηση +3,1% σε σχέση με το 2019.
 
Όσον αφορά τις πτήσεις (αφίξεις και αναχωρήσεις αεροσκαφών εσωτερικού και εξωτερικού) τον Ιανουάριο του 2023 πραγματοποιήθηκαν 22.176 πτήσεις, έναντι 18.218 το 2022 και 22.219 πτήσεων το 2019, με τον δείκτη αεροπορικής κίνησης να σημειώνει αύξηση +21,7%, σε σύγκριση με το 2022 και οριακή μείωση -0,2% σε σύγκριση με το 2019
 
   
ΠΙΝΑΚΑΣ:  ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2023 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ 2022 ΚΑΙ 2019
ΤΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
(ΠΤΗΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ/ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ)
        ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ    2023            22.176 2.202.735
        ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ    2022            18.218 1.249.387
        ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ    2019            22.219 2.135.674
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023-2022 (%) +21,7% +76,3%
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2023-2019 (%) -0,2% +3,1%
   
 
Σημειώσεις:
Τα στοιχεία Ιανουαρίου 2023 είναι προσωρινά και αφορούν το σύνολο των αεροδρομίων: (Αεροδρόμιο Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος», 24 αεροδρόμια διαχείρισης ΥΠΑ, 14 περιφερειακά αεροδρόμια διαχείρισης Fraport Greece).
Το γεγονός ότι καταγράφεται οριακή μείωση πτήσεων, (Ιανουάριος  2023 σε σχέση με τον Ιανουάριο του 2019), αλλά αύξηση διακίνησης επιβατών οφείλεται στη χωρητικότητα και πληρότητα των αεροσκαφών.