15
ΔΕΚ 2015

ΑΣΕΠ: 2.180 αιτήσεις για τις 32 θέσεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας

 
                                                                                                                                                                                                                Αθήνα  15-12-2015
 
 

ΑΣΕΠ: 2.180 αιτήσεις για τις 32 θέσεις ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας
 
Συγκεκριμένα το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού με Δελτίο Τύπου γνωστοποιεί ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 1Γ/2015 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 8/29-10-2015, Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση τριάντα δύο (32) κενών οργανικών θέσεων μονίμων υπαλλήλων με γραπτό διαγωνισμό στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, υποβλήθηκαν συνολικά 2.180 αιτήσεις.
 
ΠΗΓΗ ΑΣΕΠ