17
ΜΑΡ 2020

Ανακοίνωση της ΥΠΑ για την εξυπηρέτηση κοινού και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης από τον Covid-19.

                            
            ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
                     ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
      ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ                                                    Ελληνικό, 17/3/2020
 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
              ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ  

              

 
                                                                                                                                                  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
 
                                                               ΘΕΜΑ:   Ανακοίνωση της ΥΠΑ για την εξυπηρέτηση κοινού και τα μέτρα προστασίας και πρόληψης από τον Covid-19   
 
Στο πλαίσιο επειγόντων μέτρων προστασίας για την αντιμετώπιση περιορισμού της διασποράς του ιού COVID-19, ανακοινώνουμε ότι η εξυπηρέτηση του κοινού θα πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Υπηρεσίας (ypa@hcaa.gr και d9d@hcaa.gr κεντρικής γραμματείας) και μόνο για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προηγούμενης τηλεφωνικής επικοινωνίας και ραντεβού στα τηλέφωνα της κεντρικής γραμματείας 210 8916523, 2108916234, 2108916207 και 2108916305).