15
ΝΟΕ 2016

Αεροπορική κίνηση Οκτωβρίου και δεκάμηνο του 2016

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ  Ελληνικό, 15  Νοεμβρίου 2016
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ


 
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Αεροπορική κίνηση Οκτωβρίου και δεκάμηνο του 2016. 
 
* 49,3 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν το δεκάμηνο του 2016 στα αεροδρόμια, αύξηση 9,7% σε σχέση με το 2015
*Αύξηση 4,0% στο σύνολο των πτήσεων το δεκάμηνο του 2016
 
Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των αεροδρομίων το δεκάμηνο του 2016 προκύπτουν τα εξής :
 
Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά αεροδρόμια ανήλθε στις 419.316 (από τις οποίες 165.118 εσωτερικού και 254.198 εξωτερικού) παρουσιάζοντας αύξηση 4,0% (+1,3% στις πτήσεις εσωτερικού και + 5,7% στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 403.362 πτήσεις.
 
Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το δεκάμηνο του 2016 έφθασε τα 49.313.246 παρουσιάζοντας αύξηση 9,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2015 όπου είχαν διακινηθεί 44.951.813 επιβάτες.
 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )              ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ( ΕΣΩΤ. ΚΑΙ ΕΞΩΤ. )
10ΜΗΝΟ ΄15 :        403.362                                     44.951.813
10ΜΗΝΟ ΄16 :        419.316                                     49.313.246
ΜΕΤΑΒΟΛΗ :         +4,0%                                           +9,7%
 
*Αύξηση 18,9% στη συνολική επιβατική κίνηση( εσωτερικού-εξωτερικού ) τον Οκτώβριο του 2016 - Διακινήθηκαν  4,7 εκατ. επιβάτες
 
Από τα στατιστικά στοιχεία για τον Οκτώβριο του 2016 προκύπτουν τα εξής : 
 
Διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια 4.690.561 επιβάτες, η άνοδος συνολικά (+7,6% επιβάτες εσωτερικού και +23,8% επιβάτες εξωτερικού) έφτασε μεσοσταθμικά το + 18,9%.
 
*Στα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Χανίων καταγράφεται η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για τον Οκτώβριο του 2016
 
Ενδεικτικά τα αεροδρόμια Αθηνών, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Ρόδου και Χανίων σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ παρουσίασαν τη μεγαλύτερη επιβατική κίνηση για το μήνα Οκτώβριο.
 
Α/Δ                                ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
 
  • ΑΘΗΝΑ                       1.769.461
  • ΗΡΑΚΛΕΙΟ                     729.087
  • ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ              527.727
  • ΡΟΔΟΣ                          501.005
  • ΧΑΝΙΑ                            290.876
 
*Η επιβατική κίνηση το δεκάμηνο του 2016 (49,3 εκατ. επιβάτες) ξεπέρασε την επιβατική κίνηση για ολόκληρο το δωδεκάμηνο του 2015(49,2 εκατ. επιβάτες)
 
Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας ανακοινώνει επίσης ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στατιστικά στοιχεία για την διακίνηση των επιβατών στα αεροδρόμια της χώρας μας, η κίνηση 10μηνου 2016 που έφτασε τα 49.313.246, ξεπέρασε την επιβατική κίνηση 12μηνου 2015 που ήταν 49.177.990 επιβάτες. Συγκεκριμένα οι διακινούμενοι επιβάτες είναι ήδη από τον Οκτώβριο περισσότεροι κατά 135.256, αυτό σημαίνει ότι η συνολική επιβατική κίνηση του 2016 θα καταγράψει νέο ρεκόρ.
 
 
 
 
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑ
ΤΗΛ. 2108916106-2108916131
E-MAIL : gr.typou@hcaa.gr