19
ΝΟΕ 2018

Τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων "Τοπική αναβάθμιση Τροχόδρομου ''Β'' και''D''’ και θέσεων στάθμευσης''11'', ''12'',''13'' Αεροδρομίου Ηρακλείου".