19
ΝΟΕ 2018

Ειδική συγγραφή υποχρεώσεων "Τοπική αναβάθμιση τροχόδρομου ''Β'' και ''D''’ και θέσεων στάθμευσης ''11'', ''12'',''13'' Αεροδρομίου Ηρακλείου."