07
ΣΕΠ 2017

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥΣ ΑΕΡΟΜΑΤΑΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΡΟΣ/ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΕΕ.