13
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΎ ΣΤΑΘΜΟΥ  EGNOS - RIMS.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο