09
ΙΟΥΛ 2018

Διακήρυξη πρόχειρου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την "Παροχή ασφάλειας στις εγκαταστάσεις ΥΠΑ στη περιοχή Βάρης -Κορωπίου".