ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27
ΜΑΙ 2020

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών για τον διαγωνισμό που αφορά στη παροχή Εξωτερικών Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόληψης.

26
ΜΑΙ 2020

Ανακοίνωση.

Ανοικτός διαγωνισμός για προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης.
10
ΑΠΡ 2020

Ανακοίνωση.

COVID-19 Δ/ση Πτητικών Προτύπων, Χρήση Εξαίρεσης για Παράταση ΠΕΑ (ARC).

03
ΑΠΡ 2020

Ανακοίνωση.

Απολύμανση Αεροσκαφών - EASA SD-2020-01 dated 13 March 2020.
01
ΑΠΡ 2020

Ανακοίνωση.

COVID-19 Διεύθυνση Πτητικών Προτύπων.Εξαιρέσεις εφαρμογής (ΕΚ) ΥΠΑ
123 next