ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

29
ΙΑΝ 2019

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας διαγωνισμού "Προμήθεια  και εγκατάσταση συστήματος συνεργατικής επιτήρησης(MLAT)......
28
ΙΑΝ 2019

Ανακοίνωση διαγωνισμού.

Για την παροχή υπηρεσιών ΕΞΥΠΠ (Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας) των οργανικών μονάδων της ΥΠΑ για το 2019.
07
ΙΑΝ 2019

Ανακοίνωση διαγωνισμού.

Αποκατάσταση φθορών-στατική ενίσχυση υδατόπυργου στον κρατικό αερολιμένα Ηρακλείου Ν. Καζαντζάκης.
 
18
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση πρόθεσης Δημοπράτησης.

Ανακοίνωση πρόθεσης δημοπράτησης του έργου «Αποκατάσταση φθορών-Στατική ενίσχυση Υδατόπυργου στον ΚΑΗΚ».
17
ΣΕΠ 2018

Ανακοίνωση διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού.

Συνοπτικός  διαγωνισμός σε Ευρώ, με σφραγισμένες προσφορές καιμε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, προσδιοριζόμενη αποκλειστικά βάσει της τιμής, για την προμήθεια υλικών διαμόρφωσης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Υ.Π.Α.
123 next