ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

16
ΟΚΤ 2018

Ανακοίνωση ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού.

Ανακοίνωση ηλεκτρονικού ανοιχτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής,για την «Αναβάθμιση του υφιστάμενου συστήματος SITA/CUTE του ΚΑΗΚ και την αναβάθμιση/ μετεγκατάσταση του Core Room από το ΔΑΑ στον ΚΑΗΚ ».
15
ΟΚΤ 2018

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού καθαρισμού χώρων και επιφανειών Κρατικών Αερολιμένων.

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  καθαρισμού χώρων και επιφανειών των Κρατικών Αερολιμένων Ικαρίας, Χίου, Αράξου, Καστοριάς, Αστυπάλαιας, Μήλου, Κυθήρων, Νάξου, Σκύρου, Καλύμνου, Καλαμάτας, Ιωαννίνων και των Δημοτικών Αερολιμένων Καστελλόριζου, Λέρου, Σητείας, Κάσου για τα έτη 2019 και 2020 και του Κρατικού Αερολιμένα Πάρου για το έτος 2020. 
15
ΟΚΤ 2018

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την προμήθεια εξοπλισμού για την από αέρος επιθεώρηση τμημάτων.

Ανακοίνωση διενέργειας ανοιχτού ηλεκτρονικού Διαγωνισμού  για την προμήθεια εξοπλισμού για την από αέρος επιθεώρηση τμημάτων θόλων (radome) συστημάτων επιτήρησης (radars) και γενικότερα διερεύνησης θέσεων εγκατάστασης συστημάτων CNS Αεροναυτιλίας.
04
ΟΚΤ 2018

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατανομή μεταφορικών δικαιωμάτων σε κοινοτικούς αερομεταφορείς για εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών προς/ από χώρες εκτός ΕΕ.
03
ΟΚΤ 2018

Ανακοίνωση Διακήρυξης ετήσιας συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης των Κρατικών Αερολιμένων και Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.

Ανακοίνωση Διακήρυξης ετήσιας συντήρησης υποσταθμών μέσης τάσης των Κρατικών Αερολιμένων και Οργανικών Μονάδων της ΥΠΑ.