ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

27
ΙΑΝ 2021

Ανακοίνωση.

Ανακοίνωση για την επικοινωνία με το κοινό.
19
ΙΑΝ 2021

Ανακοίνωση.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κατανομή μεταφορικών δικαιωμάτων σε κοινοτικούς αερομεταφορείς για εκτέλεση τακτικών αεροπορικών γραμμών προς/από χώρες εκτός Ε.Ε.
14
ΙΑΝ 2021

Ανακοίνωση.

Ανοικτή πρόσκληση για δημόσια κρίση τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού ΥΠΑ.
04
ΙΑΝ 2021

Ανακοίνωση.

Αναγραφή αριθμού εγγραφής εκμεταλλευομένου (e12345678) στο/στα ΣμηΕΑ.
29
ΔΕΚ 2020

Ανακοίνωση Διακήρυξης 39/2020.

Για  την αποκατάσταση λειτουργίας και την αναβάθμιση-πιστοποίηση του εξοπλισμού μέτρησης και μεταφοράς αποσκευών και χειραποσκευών των περιφερειακών αεροδρομίων της ΥΠΑ.