26
ΑΠΡ 2018

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού σε ευρώ για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών για την διαμόρφωση χώρων κτιρίου ΚΕΠΑΘΜ για μετεγκατάσταση μονάδων της ΥΠΑ.Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο