24
ΑΠΡ 2018

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια προκατασκευασμένων οικίσκων για αποθήκευση αρχείων και εξοπλισμού ΥΠΑ.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο