12
ΣΕΠ 2017

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού

Διακήρυξη επαναληπτικού συνοπτικού (πρόχειρου) μειοδοτικού διαγωνισμού σε Ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα οικονομική προσφορά (χαμηλότερη τιμή), για την προμήθεια ανταλλακτικών Η/Υ συντήρησης του συστήματος αεροναυτιλίας ΚΕΠΑΘΜ το οποίο χρησιμοποιείται για την εξυπηρέτηση της εναέριας κυκλοφορίας της Υ.Π.Α.Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο