07
ΑΥΓ 2018

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Ανάρτηση Διακήρυξης ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου καθαρισμού χώρων και επιφανειών του Κρατικού Αερολιμένα Ηρακλείου (ΚΑΗΚ).
Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο