12
ΝΟΕ 2019

Διακήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή σε Ευρώ για την προμήθεια ψυκτικών συγκροτημάτων.


Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το αρχείο