09
ΑΥΓ 2017

Διαβίβαση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Διαβίβαση προκήρυξης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό συμπληρωματικού διδακτικού προσωπικού εκπαιδευτικών προγραμμάτων αεροπορικής ασφάλειας (aviation security) στη Σχολή Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και το έντυπο αίτησης που απαιτείται να συμπληρώσουν οι υποψήφιοι.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΣΠΟΑ ΕΠΙ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ