19
ΝΟΕ 2018

Αποκατάσταση σοβαρών φθορών οδοστρώματος των τροχοδρόμων ‘Β’ και ‘D’ ως επίσης και την επισκευή των θέσεων στάθμευσης 11,12 και 13 του Αεροδρομίου Ηρακλείου.