13
ΜΑΙ 2019

Ανακοίνωση της ΥΠΑ – Διεύθυνση AIS

Οι συνδρομητές του Hellas AIP οι οποίοι επιθυμούν να κάνουν διαδικτυακή λήψη του CD (ISO) του AIP Greece με Effective Date 20 JUN 2019, μπορούν να στείλουν το αίτημά τους με email στη διεύθυνση: