03
ΙΟΥΝ 2022

Ανακοίνωση - Πρόσκληση.

Για  την προμήθεια "Συστημάτων πλοήγησης  για το νέο αεροδρόμιο ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ"