07
ΣΕΠ 2021

Ανακοίνωση - Πρόσκληση.

«Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος καμερών επιτήρησης και κατάλληλου φωτισμού για το σύνολο της εσωτερικής περίφραξης εγκαταστάσεων του ΚΕΠ»