03
ΔΕΚ 2018

Ανακοίνωση Διακήρυξης Περίφραξης, συντήρησης περιφερειακού δρόμου και εγκατάστασης προκατασκευασμένων οικίσκων και ιστών στη θέση «ΥΨΑΡΙΟ» Θάσου..