29
ΔΕΚ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 59/2022

Για την προμήθεια υλικού επέκτσης συστήματος (backup)  και αποθήκευσης δεδομένων της κεντρικής υποδομής  πληροφορικής της ΥΠΑ.