23
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 35/2022

Για την προμήθεια-ανανέωση  αδειών χρήσης & συντήρησης των υποδομών  προστασίας και ασφάλειας των συστημάτων πληροφορικής ΥΠΑ.