15
ΝΟΕ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 50/2022

Επισκευή και συντήρηση υδραυλικών εγκαταστάσεων και συναφών υποδομών, σε οργανικές μονάδες της ΥΠΑ