05
ΟΚΤ 2022

Ανακοίνωση Διακήρυξης 38/2022

Προμήθεια μπαταριών των υπηρεσιακών οχημάτων της ΥΠΑ και την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης, εγκατάστασης και πιστοποίησης από τρίτους, συστήματος αντιμπλοκαρίσματος τροχών ABS....