27
ΟΚΤ 2023

Ανακοίνωση Διακήρυξης 34/2023

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του χώρου πέριξ του Σταθμού Εδάφους EGNOS Αθηνών, στη θέση «Κρεβάτι Υμηττού» του Δήμου Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης Αττικής για τα έτη 2024, 2025, 2026.....